GINOP 1.2.15-21

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

2021.04.01

GINOP 1.2.15-21

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása
Kinek Azok a magyarországi mikro-, kis-, és középvállalkozások
 • amelyek rendelkeznek legalább két teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt,
 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek,
 • és amelyek a projekt keretében egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat.
Megvalósítható tevékenységek A felhívás keretében lehetőség van a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló technológiai fejlesztések megvalósítására.
A koronavírus-járvány szempontjából releváns terméknek minősülnek a következők:
 • a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges gyógyszerek, a megelőzéshez szükséges eszközök és oltóanyagok, beleértve az ezek előállításához szükséges hatóanyagokat, alapanyagokat és közbenső termékeket;
 • a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges diagnosztikai, kórházi és orvostechnikai eszközök, beleértve az ezek előállításához szükséges alapanyagokat;
 • a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséhez szükséges fertőtlenítőszerek, beleértve az ezek előállításához szükséges vegyi anyagokat;
 • a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében felhasználható adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök.

A projektben lehetőség van a koronavírus-járvány szempontjából nem releváns termékek előállítására irányuló fejlesztésekre is, amennyiben azok megfelelnek a Felhívás céljainak.
Önállóan támogatható tevékenységek Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft).
A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén az önállóan nem támogatható tevékenységek közül kizárólag a 3.1.2 b) és c) tevékenységek valósíthatóak meg.
Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.
Megvalósítás helyszíne Közép-Magyarországi régió kivételével az egész országban
Támogatás jellemzői
 • Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 30-2000 millió Ft
  • feltételesen vissza nem térítendő támogatás jellemzője:
   • a projekt megvalósítása után a fenntartási időszak első évét követően lesz egy ún. „Eredményességi mérés”, amely során meghatározzák, hogy a bázisévhez képest (2020) a pályázó cég a fenntartási időszak első évéig milyen eredményeket ért el az előre meghatározott objektív szempontok alapján. Ezt követően pedig megállapításra kerül, hogy a korábban kapott támogatásnak mekkora része lesz visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
   • Vizsgált szempontok: adminisztratív feltételek, statisztikai létszám változása, személyi jellegű ráfordítás változása, 1 főre eső bruttó hozzáadott érték növekedése
 • A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a.
 • A koronavírus-járvány szempontjából NEM releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.
Agency