GINOP-5.3.17-21

“KKV kapacitásbővítő támogatás”

2021.09.29

GINOP-5.3.17-21

KKV kapacitásbővítő támogatás
Projekt célja a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítség nyújtás a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által.
Támogatást igénylők köre Azon mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel (365 nap, január 1 – december 31)
 • alkalmazotti létszáma a kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.
Támogatás jellemzői
 • min. 3 – max. 25 fő új munkavállaló teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásához igényelhető támogatás
 • Az átalány alapesetben 30%, azonban
  • regisztrált álláskereső esetében az átalány 35%-ra,
  • min. 6 hónapja nyilvántartott, 25 év alatti álláskereső esetében 40%-ra,
  • min. 12 hónapja nyilvántartott, 25 év feletti álláskereső esetében 40%-ra növelhető.
Elszámolható költségek
 • létszámbővítés személyi költségei (bruttó bérköltség: maximum 8 hónapig egy főre legfeljebb havi bruttó 309 000 Ft bérköltség és a bérköltséget terhelő szociális hozzájárulási adó)
 • bérköltség 30-35-40%-a átalány formában felhasználható eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, tájékoztatási költségekre és nyilvánosságra.
Kötelező vállalások
 • vállalja legalább 3 fő, maximum 25 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő
 • vállalja, hogy a projektben foglalkoztatott munkavállalókkal határozatlan idejű vagy legalább 16 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződést köt, amelyből a támogatott foglalkoztatás ideje maximum 8 hónap, és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje a támogatott foglalkoztatási idővel megegyező idő,
 • vállalja, hogy legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon igazolja a teljes létszámnövekedést
 • vállalja, hogy részére a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó továbbadott támogatás keretében állományba vett személyek után, egyidejűleg a szociális hozzájárulási kedvezmények kivételével, más forrásból támogatás nem nyújtható, továbbá vállalja, hogy e személyeket más projekt alapján fennálló foglalkoztatási kötelezettség nem érinti
 • pályázó csak az lehet, aki az előzetes szakmai értékelési szempontrendszer alapján „Megfelelt” minősítést kap
 • vállalja, hogy az üres álláshelyeit a KarrierM állásportál honlapján rögzíti, és együttműködik az azt működtető szervezettel.
Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás összege maximum 4 millió Ft/ új munkavállaló.
Területi korlátozás Magyarország egész területén pályázható, kivétel Közép-Magyarországi régió.
Megjelenés A pályázat benyújtható 2021. szeptember 27-től kezdődően a forrás kimerüléséig. A rendelkezésre álló keret 13 739 381 973 Ft, ezért amennyiben pályázni szeretne mielőbb jelezze felénk szándékát!
Agency