Iparjogvédelem - Adókedvezmények

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

Iparjogvédelem - Adókedvezmények

Az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek eredménytermékeit szellemi alkotásoknak nevezzük. A szellemi alkotásokat jogi védelemmel kell ellátni, annak érdekében, hogy minden esetben, kétséget kizáróan jogtiszták legyenek, illetve felhasználásuk esetén profitot termelhessenek, és annak eredményeit mások ne tudják jogosulatlanul hasznosítani. Mérlegelést követően, ha a kutatás folytatható, tovább fejleszthető, abban az esetben meg kell határozni az oltalom formáját. Igy a használhatóság a projekt igényeinek megfelelően valósítható meg.

A tevékenység keretein belül, egy úgynevezett szabadalmazhatósági vizsgálatot végzünk. A vizsgálat eredményétől függően határozzuk meg az iparjogvédelem vagy szabadalmi oltalom kivitelezését, majd lefolytatjuk az eljárást a megfelelő hivatali platformokon.
A KFI pályázat keretében létrehozott eredménytermék dokumentálása nagyon fontos momentum a KFI projektek esetében, annak lezárásához és későbbi sikeres hasznosításához.

A dokumentációnak tartalmaznia kell, a termék minden fő elemét a későbbi hasznosíthatósághoz, a jogi feltételek igazolásához. Ezen dokumentáció teljeskörű elkészítését vállaljuk.
Piaci érték meghatározása egy összetett folyamat, mert a szellemi alkotások előállítási és fejlesztési költsége nagyban eltér a valós piaci értéktől. A meghatározás folyamata során az érdemi tartalmat kielemezzük, azonosítjuk és egy üzleti koncepciót állítunk elő, amely megközelítése jövedelmezőségi alapú.

Jogszabály írja elő, hogy a szellemi terméket vagyonelemként kell a vállalkozás könyvelésében feltüntetni.
Ki kell alakítani a biztonságos hasznosíthatósághoz a termék jogi feltételeit, amely a korábban szakértőink által készített dokumentumok alapján könnyen megvalósítunk.

A folyamatban meg kell határozni a megfelelő oltalmi formát, mely alapján a jogi procedúra megindítható, majd a szerződések előkészítése és a termék jogviszonyának hivatalos lajstromba vétele történik meg.
Az adókedvezmények érvényesítése jogszabályi feltételekhez között, amelyhez szükséges teljesíthetőségi vizsgálatot végzünk, a rendelkezésre álló bizonylatok ellenőrzését és a számviteli nyilvántartást elkészítjük. Ha szükséges hiányzó bizonylatokat beszerezzük, független könyvvizsgálót bízunk meg audit lefolytatásához.