Projektmenedzsment - Projektelemzés

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

Projektmenedzsment - Projektelemzés

KFI és egyéb projektek megvalósítása során szakszerű segítséget nyújtunk annak érdekében, hogy hatékonyan tudják felhasználni a megszerzett támogatást. Utat mutatunk az összetett elszámolási és megvalósítási rendszerben, szakértő projektmenedzsmenttel a pályázati anyagban feltüntetett minősítésnek megfelelően.

Ezen belül az elvárt projekt dokumentáció összeállítását, megvalósítási ütemtervét is elkészítjük, valamint a tervezetben meghatározott erőforrások felhasználását ellenőrizzük, számviteli nyilvántartását vezetjük. Elkészítjük a pályázatok elszámolásához szükséges szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint segítséget nyújtunk a támogatási előlegek lehívásához.

Utógondozás keretében elvégezzük a – pályázatban tett vállalásoknak megfelelő – fenntartási jelentések elkészítését is.

Milyen feladatokat lát el az Ön Projektmenedzsere, amivel már többet nem kell foglalkoznia:

 • Nyertes projekt koordinációja a pályázati előírások betartásának felügyelete
 • Támogatási Szerződés megkötésének ellenőrzése
 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel
 • Előleg, és/vagy részkifizetési kérelmek összeállítása
 • Projekt teljesítési dokumentáció összeállítása
 • Pályázattal kapcsolatos elszámolás és pénzügyi beszámoló elkészítése
 • Pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése, az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően
 • Változásbejelentések, előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára
 • Támogatási szerződésmódosítások összeállítása, záró pénzügyi és szöveges jelentések készítése
 • Egyéb szakértői tevékenységek összehangolása
 • A költségvetés ellenőrzése a pályázati elvárással összefüggésben
 • Koordináció, kommunikáció a Megbízóval, a partnerekkel, fő- és szakhatóságokkal