Gyakori kérdések

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

Gyakori kérdések:

pályázatok életciklusai
Pályázatok életciklusai
A KKV rövidítés a Kis - és Középvállalkozásokat jelenti.
Az Európai Unióban a vállalkozások KKV státuszát 800/2008 EK rendelet 1 sz melléklete szabályozza:
 • KKV-nek minősül az a vállalkozás amelynek
  • létszáma kevesebb, mint 250 fő,
  • árbevétele nem haladja meg az 50 millió Eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió Eurót.
  • Ezen belül középvállalkozás, amelynek
   • létszáma 51 és 249 fő között van,
   • árbevétele maximum 50 millió euró vagy mérlegfőösszege nem több, mint 43 millió euró,
  • kisvállalkozás, amelynek
   • létszáma kevesebb, mint 50 fő,
   • árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió Eurót,
  • mikrovállalkozás, amelynek
   • létszáma kevesebb, mint 10 fő,
   • árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió Eurót.
Egy vállalkozás KKV státusza csak akkor változik meg, ha két egymást követő évben produkálja a magasabb vagy alacsonyabb státusz mutatóit.
Önmagában az, hogy nyereséges egy vállalkozás vagy magas árbevétele van, még nem elég információ ahhoz, hogy tudjuk jogosult vagy sem. Attól, hogy egy vállalkozás az adott évben veszteséges, még nem jelenti, hogy a kiválasztási kritériumok során nem tud megfelelő pontszámot elérni, de fordítva is igaz.
Azért van néhány általános kritérium, általában nem pályázhatnak azok,
 • akiknek a saját tőkéjük negatív,
 • akiknek nincs legalább 1 fő statisztikai létszámuk,
 • általában kizártak, akiket megbírságoltak szabálytalan foglakoztatás miatt.
A statisztikai létszám adott időszakra vonatkozó átlagos létszám. Az adott időszak lehet havi, negyedéves, vagy éves statisztikai létszám.
Vannak olyan pályázati konstrukciók, ahol induló vállalkozást is támogatnak, de a legtöbb esetben egy vagy két év teljes üzleti év működés elő van írva.
Teljes lezárt üzleti évnek számít, ha az adott vállalkozás a teljes naptári évben (365 napon át) működött.
Minden pályázatnál meghatározásra kerül a potenciális pályázók köre. A gazdaság élénkítés céljára kiírt pályázatokra általában KKV-k, ritkábban nagyvállalatok is pályázhatnak. Egyéni vállalkozások a pályázatok nagy százalékából kizárt pályázói körnek számítanak.
A döntések átlagban 2-6 hónap alatt megtörténnek. A döntés után 30 napon belül megtörténik a támogatási szerződés megkötése. Utána a pályázón múlik, hogy mennyi idő alatt készül el a projekttel és nyújt be projekt záró jelentést. Az elszámolás benyújtása után, ha nincs hiánypótlás, 2 hónapon belül a támogatáshoz lehet jutni. Ha az elszámolásban hiánypótlás van, akkor ez tovább húzódik.
Az Európai Uniós pályázatok rendszere általában utófinanszírozásos. Ez azt jelenti, hogy a támogatottnak meg kell előlegezni a költségeket, ki kell fizetni a projekt összes szállítóját és szolgáltatóját, és a csak az igazoltan kifizetett számlákat lehet benyújtani elszámolásra. Így utólag kerül megtérítésre a támogatás.

Sok pályázatnál van lehetőség előleg bekérésre, amely általában a támogatás 25-40 %-a. Ugyanakkor a 2021-2027-es időszakban ez akár a támogatás 90%-a is lehet! Ezt a pályázó a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötése után kézhez kapja. Az összeggel elszámolni csak a projekt végén kell vele.
A szankciók mindig a támogatási szerződésben kerülnek lefektetésre. Ha valaki nem teljesíti az előírásokat, akkor szabálytalansági eljárásra számíthat. Szabálytalanság megállapítása esetén az Irányító Hatóság – többek között – dönthet a támogatás részleges vagy teljes visszaköveteléséről is. Utóbbi eset magával hozza a Támogatási Szerződés felmondását is. Ebben az esetben a Kedvezményezettnek vissza kell fizetni a szabálytalansággal érintett összeg kamatokkal növelt értékét.
Mielőtt hivatalosan megjelenik egy pályázat annak tervezetét felteszik a palyazat.gov.hu oldalra véleményezésre. Itt lehet észrevételt tenni a Támogatónak általában az alábbi témakörökben:
 • Támogatás célja és háttere
 • Pályázók köre
 • A jelentkezés feltételei
Nem, ugyanakkor egy Felhívásban jellemzően egyszerre csak egy kérelmet tud benyújtani. Emellett vannak olyan pályázatok amelyek kizárják egymást: pl. aki pályázni fog GINOP Plusz-os Magyar Multi Programban vagy Divat és Designipariban az nem fog tudni pályázni a GINOP Plusz 1.2.1-21-ben, és fordítva.
 • kis – és középvállalkozásoknak
 • nagyvállalatoknak