NKFIH

KKV START INNOVÁCIÓ

2021.10.04

NKFIH - KKV START INNOVÁCIÓ

Pályázat célja A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:
 • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
 • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
 • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.
Pályázók köre Magyarországon bejegyzett mikro- és kisvállalkozások, amelyek:
 • nem tartoznak a KATA alá
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • minimum 2 TELJES lezárt üzleti évük van
 • amelyeknek az NKFIH-tól szakmai támogató véleményük van:
  ezt egy 2-5 oldalas üzleti terv alapján állítja ki a hivatal
nem támogatható, amennyiben GINOP, VEKOP, NKFI Alap bizonyos támogatásaiban részesült
Jogosultsági gazdasági feltételek
 • a pályázó utolsó lezárt teljes üzleti évében az átlagos statisztikai létszám legalább 2 fő volt
 • a projekt összköltsége nem lehet magasabb az előző évi árbevételnél
 • az igényelt támogatás nem lehet magasabb az előző évi beszámoló szerinti saját tőke összegénél
 • a projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás összege nem lehet magasabb az előző évi személyi jellegű ráfordítás 200%-nál
Megvalósítás helye A támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye
Budapest kivételével!
Támogatható tevékenységek
 • Önállóan támogatható tevékenységek
  • innováció bevezetésére irányuló tevékenység
  • adaptív innovációs tevékenység
  • fejlesztési tevékenység
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek
  • Eszközbeszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Projekt koordinációs tevékenység
Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló idő Minimum 12 – maximum 24 hónap
Finanszírozás, támogatás mértéke Vissza nem térítendő támogatás
 • minimum 10, maximum 20 millió forint
 • maximum (de minimis jogcím esetén) 60%-os intenzitás
75%-os előleg, a maradék 25% a záró beszámoló elfogadását követően folyósítható
Elszámolható költségek
 • bérköltség, személyi jellegű költségek, bérjárulékok
  • minimum a projekt összköltségének 50%-a
   • kutató-fejlesztő munkatárs estén: maximum 1 000 000 Ft/hó
   • technikus, segédszemélyzet esetén: maximum 700 000 Ft/hó
 • anyagköltség
  • piaci feltételek szerint harmadik féltől beszerzett, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó anyagok költsége számolható el
 • igénybevett szolgáltatások
  • közvetlenül a projekt szakmai tartalmához, céljához kapcsolódóan igénybevett tanácsadási és szolgáltatási díjak, beleértve a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó költségeket, amelyeket kizárólag a projekt keretében végzett kutatási tevékenységhez vettek igénybe, valamint megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei számolhatóak el
 • egyéb szolgáltatások
  • a projekt keretében végzett tevékenységekhez szükséges hatósági díjak számolhatók el - eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • koordinációs költség
  • maximum a projekt összköltségének 5%-ig
Kötelező vállalások
 • kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása VAGY
 • új kutató kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba

Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő.

Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest. Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

Fenntartási időszak
 • amennyiben a projekt tartalmaz eszközbeszerzést, a támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van
 • egyéb esetben nincs fenntartás!
Határidők
 • szakmai vélemények benyújtási határideje:
  2021. augusztus 28. 12:00 óra
 • támogatási kérelmek benyújtási határideje:
  2021. november 13. 12:00 óra
Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, elképzelései vannak vállalkozása továbbfejlesztését illetően, keresse csapatunkat bizalommal! Mi segítünk a fejlődésben!
Agency