KFI projektek előkészítése

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

KFI projektek előkészítése:

Fejlesztési stratégia és koncepció készítése, a cég struktúrája és lehetséges alternatívák alapján. A kialakított stratégia mentén felállítjuk és ismertetjük cégének azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a legalkalmasabbak céljai elérésére.

Kutatás-fejlesztési tevékenység esetén a cég adottságaihoz és jövőbeli céljaihoz mérten a stratégia alkotás részeként felállítjuk a megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs tervet is.

A stratégia megalkotásának részeként először meghatározzuk vállalkozásának célkitűzéseit valamint koncepciót. Ezt követően az adatokat kielemezzük, hogy megállapíthassuk, hogy milyen pályázatba illeszthetőek be cégének elképzelései. A megfelelő pályázatok detektálását követően, annak elvárásai szerint számszerűsíteni, rangsorolni kell az eredményeket, majd a stratégia tartalmának megfelelően elkezdjük elkészíteni a pályázati dokumentációt.
Kutatás fejlesztési és innovációs projektek üzleti célú megvalósításának előkészítése K+F projekt elképzelések vizsgálata a kutatás-fejlesztési kritériumok alapján:
  • az adott terv újdonságtartalma, és műszaki-technikai bizonytalansága
  • megvalósítási koncepció felállítása
  • fejlesztési kockázatok feltárása

Ezt követően a projektgenerálás során projekttervet készítünk az üzleti célú hasznosítás lehetőségeiről, valamint megtervezzük a munka- és erőforrás költségeket. Végül elkészítünk egy pályázati alapdokumentumot, amely alapján megkezdhető a további források bevonása.
A kutatás-fejlesztési pályázatok benyújtásához szükség van a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal által kiállított hivatalos szakpolitikai véleményre, amely alátámasztja a projekt K+F tartalmát. A minősítés megszerzése bizonyítja, hogy a vállalkozása jogosult adókedvezményekre és vissza nem térítendő támogatásokra.

A kedvezmények megszerzésének módjai:
Olyan projektek esetén, amelyek a minősítési eljárás kezdetéig nem lettek elkezdve:
  • elkészítjük a projekttervet, illetve a meglévő tervek tartalmát megvizsgáljuk,
  • végül a minősítési kérelmet elkészítjük, majd a hivatali eljárást megindítjuk.
Futó vagy már meglévő projektek esetében:
  • előminősítést végzünk a pályázati szempontok alapján,
  • a felhívás elvárásinak megfelelően alakítjuk át a meglévő dokumentációt, amely tartalmazza a projekt alátámasztását is.
Első lépésként meghatározzuk a projekthez és cégéhez illeszkedő legoptimálisabb finanszírozási struktúrát. Ezt követően megszervezzük a forrásbevonást, valamint elkészítjük a hitelkérelmi dokumentációt. Tevékenységünk magában foglalja a teljes körű menedzsmentet a finanszírozási szerződés létrejöttéig, igény esetén pedig vállaljuk a hitel futamideje során felmerülő utógondozási feladatokat is.
Ezen folyamat segít, hogy az ilyen jellegű, innovációs fejlesztések gazdasági hasznosíthatósága fennmaradjon, állandósuljon, ehhez elemzéseket, számításokat végzünk.

A kutatás-fejlesztési pályázatok kivitelezésének legfőbb célja az, hogy az adott területhez átlagon felüli értéket adjunk valamint hogy profitot tudjunk előállítani belőle.

A kutatás- fejlesztési pályázatok megtérülési rátájának elemzése során, a pályázat végeredményének megvalósításával összefüggő kiadásokat ellenőrizzük, várható bevételt meghatározzuk a kielemzésre került értékek alapján, valamint kidolgozzuk fenntartásával kapcsolatos ajánlásokat, útmutatókat, hogy Ön a lehető legnagyobb sikereket érje el.