Referenciák

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

Referenciák

Ügyfeleink voltak:

GINOP-1.2.8-20 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Projekt megvalósítási helyszíne: Eger

Megítélt összeg: 109.458.502 Ft

Támogatás aránya: 70%

A vállalkozás kezdetben műanyag nyílászárók gyártását végezte, melyet az évek során alumínium és fa nyílászáró gyártással is kiegészített. Jelen projekt keretében a fa nyílászárók gyártását fejleszti. A beszerzésre kerülő eszközök, gépek, az épület (gyártás előkészítő rész) korszerűsítése, a megújuló energia hasznosítása a fejlesztendő tevékenységhez szükségesek.
GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Projekt megvalósítási helyszíne: Eger

Megítélt összeg: 38 460 950 Ft

Támogatás aránya: 55%

A fejlesztés célja a globális klíma érdekekkel és az európai uniós célkitűzésekkel összhangban állva, a megújuló energiatermelés minél nagyobb arányú elterjesztése, annak érdekében, hogy a különböző fosszilis energiahordozók felhasználása miatt keletkező üvegházhatású és egyéb szennyező gázok koncentrációját csökkentsük a légkörben. Jelen fejlesztés a korábban említett célok elérése érdekében társaságunk a megújuló energiaforrások közül a fotovoltaikus azaz napelemes elektromos áram termelő rendszerek alkalmazása mellett döntött. A napelemek által megtermelt, a napsugárzásból érkező fotonok segítségével előállított egyenáram, az úgynevezett inverter segítségével váltóárammá történő átalakítása után történő direkt felhasználás mellett a meglévő villamosenergia rendszerbe kerül feltáplálásra. A direkt módon történő felhasználás és az elektromos hálózatba történő feltáplálás összértéke, nem haladja meg a fejleszteni kívánt épület energia igényét, azonban jelentős mértékben kiváltja azt, ezáltal csökkenti annak ökolábnyomát és jelentős mennyiségben csökkenti a fosszilis energiahordozók szükségességét, ezáltal a káros anyag kibocsájtási tényezőt. Egy napelemes áramtermelő rendszer működésének, kötelező műszaki elemei közé tartoznak a napelemtáblák, az azokat összekötő elektromos kábelek valamint a tetőre való rögzítésükhöz szükséges általában rozsdamentes és alumínium tartószerkezeti elemek. A napelemek által megtermelt egyenáramot, váltóárammá alakító inverter(ek) és a különböző elektromos kapcsoló és védelmi berendezések, túlfeszültség védelmi eszközök és vezetékek szintén feltétlen részei a rendszernek. A szükséges komponensek tehát a napelemek, az inverter, a tartószerkezet, az elektromos segédanyagok, és a felszerelésükhöz szükséges kivitelezési munka. A fejleszteni kívánt épület a jelenlegi kiinduló állapot szerinti 262370 kWh/év primer energiafogyasztását, a napelemes rendszer telepítését célzó beruházásnak köszönhetően évente 68,62%-al csökkenti valamint a kiinduló állapot szerinti 105,44 t/év CO2 üvegházhatást okozó gáz, 182,95% arányú csökkenését eredményezi.
GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Megvalósítás helyszíne: Hajdúszoboszló

Megítélt összeg: 503 003 141 Ft

Támogatás aránya: 39%

A K+F projekt célja az volt, hogy megteremtse a sertéstenyésztésben évtizedekig használt rövid takarmányozási lánc használatának újbóli lehetőségét új technológiák kifejlesztésével. A projekt megvalósítása során kiépítésre került a fermentor rendszer és a moduláris csíra előállító technológia, amely a cég szellemi tulajdona. A projekt eredményeként megfogalmaztuk az RTL (Rövid Takarmányozási Lánc) koncepciót, illetve megvizsgáltuk, hogy az előállított algaszuszpenzió és árpacsíra, mint takarmány kiegészítő hogyan integrálható a cég által képviselt neotradicionális takarmányozási technológiába. A kapott eredmények alapján energetikai és gazdasági megfontolásokat tettünk, megfogalmazva, hogy az RTL rendszer milyen előnyökkel járhat egy sertéságazati vállalkozás számára.
A kialakított takarmány kiegészítő előállító technológia moduláris, bővíthető rendszere lehetővé teszi a termelékenység fokozását, növelve a rövid takarmányozási lánc arányát a sertéstenyésztési rendszerben, illetve lehetővé teszi a GMO szennyezés és a szójafüggőség további csökkentését az ágazatban.A projekt a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó Kurucz Farm Kft. hajdúszoboszlói telepein, valamint ebesi telepein valósult meg.
MAHOP-2.5.1-2017 - A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása

Megvalósítás helyszíne: Szeged

Megítélt összeg: 105 665 040 Ft

Támogatás aránya: 100%

A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra fejlesztése. A tórendszer kezdettől fogva legalább az alábbi funkciókat látja el: a) tógazdasági haltermelés, b) vadgazdálkodás, vadászat. c) belvízmentesítés, belvízvédelem, belvíztározás, d) természetvédelem, Ezek közül jelentős ökológiai szolgáltatást a c és d tevékenységek esetében nyújtunk. A SZEGEDFISH Kft. az ország hal ellátásában betöltött szerepe mellett fontos feladatának tartja a vizes élőhely optimális fenntartását az eredményes természetvédelem, vízgazdálkodás és haltermelés érdekében. A Szegedi Fehér-tó, a sándorfalvi Új halastó I. ütem és az Új halastó II. ütem országos jelentőségű védett természeti területen található.
VEKOP-1.2.6-20 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Megvalósítás helyszíne: Alsógöd

Megítélt összeg: 32 500 000 Ft

Támogatás aránya: 59%

Modern termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztés.
Megvalósítás helyszíne: Kaposvár

Megítélt összeg: 384 081 397 Ft

Támogatás aránya: 67%

A kutatás-fejlesztési projekt révén egy olyan komplex, integrált gyártástechnológia és prototípus kerül kifejlesztésre, amely nem érhető el sem a hazai, sem pedig a nemzetközi piacon. A fejlesztés eredménye egyszerre lesz képes növelni a termelés hatékonyságát, a szűk piacon elért eddigi legjobb eredményekhez képest és lehetőséget nyújt arra, hogy innovatív, egészséges és piacképes hazai termékcsoport előállítása valósulhasson meg. A mikrohullám integrációja a jelenleg használatos vákuumszárítás technológiában egy olyan új, magyar fejlesztésű élelmiszeripari technológiát fog képezni, mely méltán számíthat a nemzetközi piacok figyelmére is. Előzetes kutatásunk szerint ilyen gyártástechnológia nemzetközi viszonylatban sem lelhető fel. A mikrohullámú vákuumszárítás elterjedése a gyümölcs- és zöldségszárítmányok piacán hatékonyság növekedést és minőségjavulást indukálhat. Napjainkban rendkívül fontos szerepet kapnak az életminőséget javító, preventív tulajdonságú, funkcionális hatással rendelkező élelmiszerek fogyasztása. Ebben a szerepkörben kiemelkednek a zöldségek és gyümölcsök, melyek frissen és feldolgozva egyaránt népszerűek. A projekt fő célja egy olyan élelmiszeripari, szárítási technológia kifejlesztése, a folyamathoz alkalmazott kamrában alacsony hőmérsékleten, és, nyomáson megfelelően megválasztott intenzitású elektromos mezőben mikrohullámokkal történő fűtéssel megy végbe. A technológia lehetővé teszi olyan különleges tulajdonságokkal bíró szárítmányok kinyerését, amilyenek a hagyományos módszerekkel nem érhetők el. Annak érdekében, hogy a kifejleszteni tervezett élelmiszeripari technológia a későbbiek során értékesíthetővé váljon, ki kell alakítanunk egy teljes gyártásintegrációt megvalósító kísérleti üzemet, ahol a technológiát ipari környezetben tudjuk tesztelni. Ezáltal egy komplex gyártástechnológiát fogunk létrehozni, amely mind a prototípust, a szükséges gyártási ciklusokat és az integrált gyártási környezetet magába foglalja.